Liiklustest 2

 Valiktest A - kategooria mootorsõidukijuhtidele 2

 

1. Mida tohib teha, kui Teie soolomootorratas mootoririkke tõttu seisma jääb?

 

a)      Mootorratas mõnel teisel sõidukil ära viia.

b)     Mootorratas lähimasse töökotta lükata.

c)      Mootorratas pukseerida, asetades taha ohukolmnurga.

 


2. Sõiduki registreerimismärk peab olema pimeda ajal loetav vähemalt ...

 

a)      40 m kauguselt.

b)     30 m kauguselt.

c)      25 m kauguselt.

 


3. Te sõidate maanteel sõidukite reas. Kuidas peate käituma?

 

a)      Hoidma ohutut pikivahet.

b)     Pidevate ümberreastumistega üritama kiiremini edasi jõuda.

c)      Hoidma eesliikujatega sama kiirust.

 


4. Kas tohite vasakpoolsel sõidurajal sõitvast autost paremalt mööduda?

 

a)      Ei.

b)     Jah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Mida pean arvestama tugeva vihmasaju ajal sõidukiiruse valikul?

 

a)      Pidurdusteekond pikeneb.

b)     Nähtavus halveneb.

c)      Võib tekkida vesiliug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Milline tegevus on õige?

 

a)      Annan teed ülekäigurajal olevale jalakäijale.

b)     Jalakäijale tee andmine pole kohustuslik, kui ületan ristmiku otse.

c)      Jään seisma ülekäigurajal.

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Millele peate juhtima kaassõitja tähelepanu enne sõitmahakkamist?

 

a)      Ta peab toetama jalad jalatugedele.

b)     Ta peab kandma kinnirihmatud motokiivrit.

c)      Ta peab end kurvides alati väljapoole kallutama.

 


8. Sõidukiiruse kasvades:

 

a)      Kasvab info hulk ajaühikus.

b)     Lüheneb otsustamise aeg.

c)      Pikeneb pidurdusteekond.

d)     Aheneb juhi nägemisväli.

 


9. Kes peab andma suunamärguande?

 

a)      Mootorrattur.

b)     Mina.

c)      Mitte keegi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Mis võib kujundada liikluspolitsei hoiakut juhi suhtes?

 

a)      Sõiduki välimus, tehniline korrasolek.

b)     Tehtud eksimuse tunnistamine.

c)      Tehtud eksimuse eitamine.

 


11. Juht on kohustatud:

 

a)      Kandma peas kinnirihmatud motokiivrit.

b)     Mitte sõidutama sõitjat, kellel pole kinnirihmatud motokiivrit.

c)      Ostma kaasreisijale motokiivri.

 


12. Juht peab kohandama oma sõiduki kiiruse selliseks, mis arvestab:

 

a)      tema sõidukogemusi,

b)     tee ja sõiduki seisundit,

c)      tema isiklikke soove.

 


13. Mootorratturile võib olla ohtlik:

 

a)      teelekantud pori,

b)     ettearvamatu jalakäija,

c)      tugevad sademed.

 


14. Tõhusaim viis mootorrattaga pidurdada on:

 

a)      ainult esipiduriga,

b)     ainult tagapiduriga,

c)      esi- ja tagapiduriga korraga.

 


15. Peatumise märguanne võidakse anda:

 

a)      Kontrollija poolt ülestõstetud käega.

b)     Sõidukist väljasirutatud käega, milles on punane ketas.

c)      Vilkurite abil.

d)     Sõidukist valjuhääldi abil.

 


Õiged vastused