Sõiduki kasutamiseks on vajalik lihtvolitus. Lihtvolitusega saab kasutada sõidukit üksnes Eesti Vabariigi territooriumil, välisriiki sõitmiseks on vajalik kas notariaalselt kinnitatud volitus või ARK poolt kinnitatud volitus.

 

Printimiseks