Sõpruse ring

Peamine printsiip: vali õige sõidurada juba ringile lähenedes ja ära vaheta sõidurada ringil olles, välja arvatud vasak(tagasi)pöörded Pikast tänavast Sõpruse pst-le ja Sõpruse sillalt Pikale tänavale. Sõiduraja vahetus peab toimuma seal, kus on pika kriipsuga sõiduradasid eraldav joon.