koolituspakkumine

 

Jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursused üldhariduskoolide õpilastele

http://youtu.be/IEKXyI2i3ko

Koolitajast

OÜ RaiToi Koolitused on loodud selleks, et pakkuda põhikirjalise tegevusena erinevatele sihtgruppidele liiklus- ja liiklusohutusalaseid koolitusi. Osaühingu ainuomanik ja koolituste läbiviija on Toivo Õnneleid, kellel on enam kui kümneaastane kogemus A- ning B-kategooria mootorsõidukijuhi liiklusõpetajana autokoolis, EcoDriving koolitaja, erinevate liiklusohutusele suunatud koolituste läbiviija, jalgratta- ja pisimopeedijuhi õpetaja, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži Liiklusohutuse eriala üliõpilane.

Koolitajal on pikaajaline kogemus jalgratturite ettevalmistamisel ja „Vigurvända“ võistkonna ettevalmistamisel. Koolitaja on ise aktiivne jalgrattur.

KURSUSTE EESMÄRK

Pakkuda Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide õpilastele võimalust õppida jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursustel neile tuttavas ja mugavas õpikeskkonnas, omandada vajalikud teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks nimetatud sõidukitega ning valmisolekut sooritada vajalikud eksamid juhtimisõiguse saamiseks. Kaugemale mõeldes peab vähenema jalgratturitega seotud liiklusõnnetuste arv ja üheks võimaluseks selle eesmärgi saavutamisel on pakkuda lastele kvaliteetset õpet.

NÕUDED KURSUSTEL OSALEJALE

Jalgratta- ja pisimopeedijuhi kursustel saavad osaleda 10 – 15 aastased noored. Kuni 15-aastasel juhiloa taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek jalgratturi juhiloa saamiseks. Kursustel osaleja võtab endale kohustuse mitte puududa põhjuseta teooria- ja sõidutundidest.

KOOLITUSE KORRALDUS

Jalgratta- ja pisimopeedijuhi koolitus toimub OÜ RaiToi Koolitused õppekava järgi, mis on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning teadmiste kontrollist. Teooriaõppe tunni kestus on 45 minutit, sõiduõppekorra kestus on 25 minutit. Igale sõidukorrale järgnev puhkepaus on vähemalt 5 minutit. Teooriaõpet koos eksamiga kokku 13 auditoorset tundi, sõiduõpet koos eksamiga 12 sõidukorda.

Teooriakursuse läbiviimisel kasutatakse aktiivõppe meetodeid, PowerPoint esitlusi ja õppefilme. Praktilise õppe käigus harjutatakse platsil manööverdusharjutusi ja harjutatakse liiklemist reaalsetes liiklussituatsioonides vähese liiklusega teedel. Iga laps saab koduseks õppimiseks töövihiku „Rattaga terveks“ ja harjutustestide komplekti.

Kursuste soovitatav maksimaalne osalejate arv on 20 õpilast. Kursused toimuvad üldhariduskoolides kokkuleppel koolivälisel ajal. Kursuse maksumus ühe õpilase kohta on 30 eurot. Küsimuste tekkimisel ja täpsema info saamiseks pöörduda allolevatel kontaktidel.