juhtimisõigusest

Liiklusseaduse § 103. Juhi vanuse alammäär

(1) Vastavalt isiku vanusele võib talle anda järgmise kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 95 sätestatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel:
1) 14-aastane – AM-kategooria mootorsõiduk;
2) 16-aastane – A1- alamkategooria mootorsõiduk ....;
3) 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg; .....;

4) 20-aastane – A-kategooria mootorsõiduk, kui isikul on eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat;
5) 21-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kilovatti;...;
[RT I, 31.12.2010, 3   jõustub 01.07.2011 - kehtib kuni 18.01.2013]
6) 24-aastane A-kategooria mootorsõiduk, välja arvatud punktis 4 nimetatud juhul, ...;
7) 18-aastane – ... A2-alamkategooria mootorsõiduk...;
8) 21-aastane – A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline mootorsõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kW; ....

NB! Kursiivis osa kehtib kuni 18.01.2013,  allajoonitud osa hakkab kehtima sellest kuupäevast alates. Enne seda (ka praegu), A2-kat kui sellist ei ole olemas, on lihtsalt A- piiranguga kuni 25 kW.

 

Vanus

AM

A1

A2

A

TRIKE

14

25–45 km/h,

50 cm3

 

 

 

 

16

 

125cm3; >11kW;

>0,1kg/kW

 

 

>15kW

18

 

 

>35kW;

>0,2kW/kg

(alates 19.01.2013)

Piiranguga >25kW; >0,16 kW/kg

(kehtib kuni 18.01.2013)

 

20

 

 

 

 kui A2 on olnud vähemalt 2 aastat

(alates 19.01.2013)

 

21

 

 

 

< 25 kw; < 0,16 kW/kg

< 15kW

24

 

 

 

Vajalik mistahes juhtimisõigus ilma tingimuseta A2 olemasolu kohta

(alates 19.01.2013)

 

 

 

 

Kommentaarid A kategooria kohta

 

Liiklusseaduse § 107. A-kategooria, A1- ja A2-alamkategooria, B-kategooria ja B1-alamkategooria ning B-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse üheaegsel taotlemisel juhtimisõiguse andmine

(1) A1- või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse esmakordsel andmisel väljastatakse isikule esmane juhiluba ka juhul, kui talle on eelnevalt antud esmane juhiluba B-kategooria või B-kategooria koos C1-alamkategooria mootorsõidukite juhtimiseks. Esmane juhiluba väljastatakse sama kehtivusajani, mis oli märgitud eelmisel esmasel juhiloal.

Kui on enne esmane B- või BC1, siis saab ikka esmase A1- või A2-e selle kehtivusajani, mis oli vanal esmasel juhiloal.

(2) A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

Siin on mõeldud juhtimisõigust ja juhiluba, mitte esmast juhtimisõigust ja esmast juhiluba. Nii-et „vahtraleht“ ei saa A-d. Vanuse alammäära järgi (§ 103) ei saa seda ka juhiloaga 20 aastane isik, kellel pole enne 2 aastat olnud A2-kat.

Praegu kehtiva seaduse järgi (ka alates 01.07.2011.a. uue järgi)

  • saab A- kat isik, kellel on 2 aastat olnud 25-kW piirang ja pole esmast juhiluba ning vanus on 21.a.
  • või juhilubadega 21 aastane juht (mitte esmane juhiluba).

Alates18.01.2013.a.

  • Kaob ära 21 aasta piir, mis asendub 24 aastaga (juhul kui varem pole A2).
  • Kui on olnud 2 aastat A2 – saab teha kohe A (võimalik alates 20- aastaselt, kui 18a. tehti A2).
  • Kui aga juhiluba olemas ja A2 pole, saab A- kat teha alles alates 24.aastaselt.

 

Veel üks näide: kui 21 aastane juhilubadega (mitte esmaste juhilubadega) isik teeb A2- kat, siis saab ta A- kat teha alates 23. aastaselt.

Sellest alates muutuvad ka A- kat („suur A“) mootorratta nõuded eksamisõiduks.

 

 

Mootorsõidukite kategooriad

 

Mootorrataste (mopeedide) põhikategooriad on järgmised:


1) AM – mopeed (mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka)
2) A – mootorratas (mootorratas on külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk. Mootorrattaks loetakse ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 kuupsentimeetri või valmistajakiirus ületab 45 kilomeetrit tunnis, ning neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 400 kilogrammi ja kuni 550 kilogrammi sõidukil, mis on ette nähtud kaubaveoks ning mille suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kilovatti. Neljarattalise elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka)


Mootorrataste alamkategooriad on järgmised:

 

1) A1 – mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta. A1-alamkategooria mootorsõiduk on ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti;


2) 18.01.2013.a. hakkab kehtima 25 kW piiranguga A- kat asemel A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.