Naine VS Mees

Kes on paremad autojuhid – naised või mehed?

Kaire Kenk
13.11.2010 

Naisjuhid on ettevaatlikud: Naised satuvad liikluskeerises vähem ohuolukordadesse, nad on ettevaatlikumad. Keerulistes olukordades jäävad naised aga meestele alla.

Lubatagu naised tihemini autorooli, nii saavad neist palju paremad juhid

Linnaliikluses saavad paremini hakkama meessohvrid, seevastu naise juhitavas autos on kaassõitjatel suurem tõenäosus ellu jääda. Eesti naiste kohmakas juhtimisstiil tuleneb aga enamasti vähesest kogemusest: mehed lihtsalt ei usalda neid autorooli.

"Mehed oskavad liiklust paremini tähele panna, aga riskivad palju, naised on paremad seadusetundjad, aga ei tunneta ümbrust," märgib maanteeameti liiklusohutuse osakonna peaspetsialist Sirje Lilleorg. Meeste riskialti liikluskäitumise kujukaks näiteks on tõsiasi, et liiklusepiiranguid eiravad mehed ligikaudu neli korda rohkem kui naised, lisab maanteeameti eksamiosakonna juhataja Toivo Kangur.

"Kui meesjuhid põhjustavad Eestis igal aastal 75–80% kõikidest aasta lõikes juhtunud rasketest liiklusõnnetustest," ütleb Lilleorg, "siis viitab see sellele, et mehed kalduvad tegelikult liiklusreegleid naistest enam rikkuma ning seetõttu on nende õnnetused seotud rohkem oma võimete ülehindamisega, kihutamisega, punase fooritule alt läbi sõitmisega jne. Ka joobes juhtide seas on meeste osakaal valdav."

Naised peavad liiklusreegleid seaduste kogumiks, mille järgi tuleb liigelda alati ja igas olukorras. Erinevat suhtumist näitavad ka mitmed uuringud: naised kinnitavad meestest agaramalt turvavöö, riputavad jalakäijana külge helkuri, nõuavad lastelt jalgrattakiivri kandmist ja lasevad teeületust ootava jalakäija sagedamini üle tee. Mehed seevastu oskavad paremini hinnata läheneva sõiduki kiirust ja kaugust ning ette aimata läheneva liikleja võimalikku tegevust.

Ka maanteeameti eksamiosakonna andmetel on naised autokooli lõpetades tugevamad teoorias, sest nad on teooriaeksamiks endale kõik selgeks teinud, kuid läbi kukkuma kipuvad nad sõidueksamil. Meestega on vastupidi: nad kipuvad läbi kukkuma pigem teooriaeksamil, sõidueksamit sooritavad aga valdavalt paremini kui naised.

Naised ei kuulu liikluses riskirühma

"Naised täidavad ettekirjutusi hoolsamini kui mehed ja võimaliku ohu korral on nad ettevaatlikumad kui mehed. Naiste jõud on selles, et nad satuvad vähem ohuolukordadesse, nad on ettevaatlikumad. Keerulistes olukordades jäävad naised aga meestele alla. Meeste jõud seisneb paremas oskuses keerulistest olukordadest tervena välja tulla. Kui mehed satuvad õnnetustesse sagedamini seetõttu, et nad on ülemäära enesekindlad ja hindavad oma võimeid üle, siis naised liigse ettevaatlikkuse, otsustusvõimetuse ja võimete alahindamise pärast," ütleb Kangur.

Seepärast soovitavadki liiklus-psühholoogid perega automatkale minnes küsimuse "Kes istub autorooli?" juba eelnevalt kodus ära otsustada: maanteedel, pikki monotoonse liiklusega otsi peaks kindlasti sõitma pereema, kel jätkub rohkem rahulikku meelt ja arukust mitte gaasipedaali põhja suruda. "Linnaliikluses, kus igal tundmatul ristmikul tuleb kiiresti otsustada ja kõikvõimalike ootamatustega arvestada, oleks parem, kui rooli taga istub mees," soovitab Lilleorg. Ka pimedal ajal on mehed naistest paremad juhid.

Kas naisautojuhid kuuluvad liikluses riskirühma?

"Kindlasti mitte. Riskirühma kuuluvad hoopis noored riskialtid meesjuhid, kel liikluses vähe kogemusi, kuid enesehinnang kõrge. Teine riskirühm on eakad juhid, kel vanusega nii nägemine kui ka reaktsioonikiirus nõrgenenud," ütleb Lilleorg.

"Varem olid meil liikluses probleemiks number üks ebakained autojuhid. Nüüdseks on peaprobleemiks tõusnud närviline, väsinud ja stressis sõidukijuht," lisab ta.

Naisjuhid ei oska parkida?

"Siiski veedavad nooremad mehed autoroolis pikema aja ja läbivad rohkem kilomeetreid kui naised. Näiteks Soomes sõidavad naised läbi poole vähem kilomeetreid kui mehed. Oluline on ka sõitmise viis. Naised sõidavad rohkem asulates, kus õnnetusi juhtub harvemini, ning väldivad sagedamini ka halbu ilmastikutingimusi ja teeolusid. Noored mehed sõidavad rohkem vabal ajal ja öösiti, koos sõprade ja kaassõitjatega, ning sellistes tingimustes juhtub nendega õnnetusi sagedamini," möönab Kangur.

Austraalia psühholoog Allan Pease on väitnud, et kui mehele on autojuhtimine ruumitaju proovilepanek loomulikus keskkonnas, siis naisele on autojuhtimise eesmärk jõuda tervena punktist

A punkti B. Just meeste parem ruumitaju säästab neid pisematest plekimõlkimistest parklates või tipptunniliikluses.

Ühe Briti autokooli uurimus näitas, et kui meestest suutis 71% parkida oma auto paralleelselt kõnniteega juba esimesel katsel, siis naistest sai sellega hakkama vaid 23%! Suur osa naisi pargibki auto pigem kuhugi mujale, kus on rohkem ruumi, ja tuleb jala tagasi, selle asemel et kitsasse vahesse manööverdada.

"Kui meie kaubanduskeskuste parkimiskorraldajad arvestaks naistega rohkem, tuleks kindlasti kasuks n-ö läbisõiduga parkimine, mis välistaks vajaduse manööverdamisel nurki ja kaugusi hinnata," räägib Lilleorg.

Sõiduõpetaja Johannes Pirita: "Naised on autojuhtidena rahulikumad."

"Üks on küll kindel – naised on autojuhtidena tagasihoidlikumad ja rahulikumad. Kui naine aga rikub liikluseeskirja, siis kas või nui neljaks, aga tema oma viga ei tunnista. Mehed ülehindavad, naised alahindavad oma võimeid autojuhina. Mina sõidan alati maksimaalse lubatud kiirusega – kiiremini ei tohi ja aeglasemalt pole ajanappuse tõttu võimalik. Ning kaasliiklejatest aeglasemalt sõidavad enamasti just naisjuhid."

Sõiduõpetaja Mai Metsik: "Mehed kipuvad oma egoga liialdama."

"Mina ei jaota oma õpilasi ei naisteks ega meesteks, noormeesteks ega neidudeks. Kes neist on paremad autojuhid, on äärmiselt individuaalne. Neiud-naised on tagasihoidlikumad ja tähelepanelikumad, mehed kipuvad oma egoga liialdama. Hea autojuht on liikluses tähelepanelik ja teistega arvestav ning selline käitumine saab alguse juba iga õpilase lastetoast.

Nn rekordõpilane, kes juba teab mitmendat korda läheb uuesti eksameid tegema, on meil küll naissoost, kuid sama hästi võiks selline emmekese poolt ära hellitatu olla mees."