Kiiruse mõju

Võrdlevalt purustused erinevate kiiruste juures vastu puud sõites.


Võrdlevalt kiirused, millega veel liigub sõiduk punktis, kus 50km/h liikunud sõiduk juba seisab.