Käemärguanded

Tekst: Toivo Õnneleid

Suunamärguanne tuleb vastavalt liiklusolukorrale anda õigel ajal, kuid mitte hiljem kui 3 sekundit enne sõidu, manöövri või peatumise alustamist. Samas ei tohi suunamärguanne olla eksitav teistele liiklejatele. Näiteks kui on mitu võimalust järjest pöörde sooritamiseks, siis peab väga tähelepanelikult jälgima, et ei alustaks käemärguannet ennem, kui tegelikult soovid pööret alustada. Mõnikord ei ole võimalik kolmesekundi nõuet sellel põhjusel täita. Liiga varajane suunamärguanne võib olla liiklusõnnetuse põhjuseks!

Käemärguande võib jalgrattur lõpetada vahetult enne sõidu alustamist, manöövrit või peatumist. Oleks liiga ohtlik pöörde ajal hoida juhtrauast kinni vaid ühe käega.

Suunamärguandeid peaks andma sirge käega, sest nii on teistel liiklejatel lihtsam märgata sinu käemärguannet ja parem aru saada, kuhupoole tegelikult soovid sõitu jätkata. Märguanne küünarnukist kõverdatud käega on mõeldud rohkem autojuhtidele. Kui jalgrattur nõnda talitab, võidakse temast valesti aru saada. Sageli jääb ebaselgeks, kas käsi on tõstetud sirgelt või täisnurgi.

NB! Pimedas või sajus pole jalgratturi suunamärguandeid üldsegi näha. Et ennast nähtavaks teha, kinnita käe ümber helkurpael!

Arusaadavalt pidurdamismärguannet saab kasutada vaid sujuva ja ettekavatsetud manöövri puhul. Äkkpidurduse korral ei tule kõne allagi käe eemaldamine juhtraualt. Samas hea sõidukijuht oskab ohtusid ette näha ja vältida äkkpidurdamise vajadust.

Väga tähtis! Hoiatusmärguandmine ei anna juhile eesõigust.

Sõidujärjekorra määravad:

    1.reguleerija,
    2.valgusfoor,
    3.eesõigusmärgid,
    4.paremakäereegel.

 

Jalgrattur peab andma märku käega järgmiselt:


1) paremsuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge parema käe või kõverdama samasse tõstetud vasaku käe küünarnukist täisnurgi ülespoole;


2) vasaksuunamärguandeks tõstma õla kõrgusele kõrvale sirge vasaku käe või kõverdama samasse tõstetud parema käe küünarnukist täisnurgi ülespoole;


3) pidurdamismärguandeks liigutama kõrvale tõstetud sirget kätt üles-alla.