Minust lähemalt

gapäeva tööd teen endanimelises - Õnneleid Liikluskoolis.
Õpetan AM-, A- ja B-kategooria mootorsõidukijuhte.
Oman mootorsõidukijuhi õpetaja kõrgeimat ehk 6.kategooriat.
Juhilubadelt võib leida tähed A,B,BE,C,CE,D,DE.
TLÜ HK
2013. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž'i Liiklusohutuse eriala cum laude.

Lisaks igapäevatööle osalen erinevatel liikluskoolitustel lektorina alates lasteaedadest kuni gümnaasiumiteni ja lisaks ka lastevanematele.
Võnnu Keskkoolis
Puhja Gümnaasiumis

Viin läbi jalgratturite kursuseid erinevates koolides.
Raatuse Gümnaasiumi jalgratturite sõidueksam