Ohud teel

 

 

Ohtlikud kohad mootorratturile:

Kaevuluugid
 
Eriti siis, kui nad on avatud, eritasandilised või märjad.
 
   

Lahtine killustik või kruus asfaltil
 
   
 

Teekatte märgistus
 
Eriti siis, kui on tegemist plastikust märgistusega ja kui see on märg.
 
    
 

Trammirööpad
 
    
 

Raudteerööpad

   


Munakivi sillutis

   


Mahavoolanud õlid või muud vedelikud

   


Teel lebavad esemed või löökaugud

    


Loomad teel

Ohtlik on kohtumine nii suurte kui väikeste loomadega.