Udutuledega...

Udutulede kasutamisest.
***********************************************
Tekst: Toivo Õnneleid
*****************************************************************************

Liiklusseadus ütleb nii:

§ 42. Udutulede kasutamine

(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.

(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel. (§ 40 lõige 1 - Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled.... Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.)

(3) Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.

Halb nähtavus on ilmast või muudest nähtustest (udu, vihm, lumesadu, tuisk, hämarus, suits, tolm, vee- ja poripritsmed, vastupäike) tingitud ajutine olukord, kui teel vaadeldavat objekti ei ole võimalik taustast eristada kaugemalt kui 300 meetrit. Pimeda aja all mõistetakse ajavahemikku ehast koiduni, kui loodusliku valguse vähesuse tõttu on nähtavus alla 300 m. Siit tulenevalt on selge, et pimeda aeg ei ole halb nähtavus.

Kuidas kindlaks teha, kas sinu sõidukil on ees udutuled või hoopis päevasõidutuled? Udutuled on tähistatud B tähega, päevasõidutuled aga on tähistatud L tähega või on hoopis tähistuseta. Udutuled on teed valgustavad tuled, päevasõidutuled teed ei valgusta, nad on mõeldud üksnes sõiduki markeerimiseks.

Sageli kasutavad juhid ekslikult pimedas sõites lisaks lähi- või kaugtuledele veel udutulesid andmata endale aru, et sellega ei kaasne ühtegi positiivset efekti. Vastupidi, udutuled tekitavad sõiduki ette umbes 20 m ulatuses eredalt valgustatud piirkonna, mille tulemusel juhi silmapupillid tõmbuvad kokku ja kaugemale nägemise võime võib hoopis halveneda. Samas on täiesti ebaoluline näha vahetult sõiduki ees toimuvat, sest reageerida juht nendele sündmustele niikuinii ei suuda. Keskmise inimese reageerimise aeg on ca 1 sekund, maantee kiirusel 90 km/h läbib sõiduk sekundi jooksul 25 meetrit, ehk siis eredalt valgustatud ala läbib sõiduk vähem kui sekundi jooksul. Seega on hoopis oluline näha teel olevaid objekte (teised sõidukid, teel lebavad esemed, jalakäijad, metsloomad jne.) võimalikult varakult, et me suudaks reageerida õigeaegselt ja võtta vastu õigeid otsuseid kas siis kiiruse vähendamiseks, ümberpõikamiseks või hoopis peatumiseks. Nagu eespool öeldud, segavad udutuled kaugele nägemist ja nende kasutamine pole põhjendatud.

Lisaks eeltoodud negatiivsele asjaolule võivad udutuled segada ka vastusõitva sõiduki juhti oma suure valgustugevuse tõttu. Kuigi udutuli tekitab teele võrreldes teiste sõidutuledega suhteliselt ebamäärase valguslaigu, on nende tulede valgustugevus ja pimestusomadused väga suured.

Erandina võib udutulesid kasutada lähitulede rikke korral pimedaajal või halva nähtavuse korral sõitmiseks remondikohani.

Tagumiste udutuledega on olukord veelgi tõsisem, neid ei tohi asulateel mitte kunagi kasutada, asulavälisel teel tohivad tagumised udutuled põleda kui:

1) nähtavus on halb;

2) sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.

Kuigi väidetavalt punane tuli ei pimesta inimese silma, on ta siiski tugevaks ärritajaks. Teine oht peitub selles, et inimese silm harjub tugeva punase valgusega ja kui juht vajutab pidurile, siis tagasõitev juht ei reageeri piduritulede süttimisele, sest tema silmad on niigi harjunud tugeva punase valgusega.

Peatamine ja parkimine pimedal maanteel

Täiesti lubamatult käituvad need sõidukijuhid, kes peatavad või pargivad enda sõiduki pimeda ajal maanteel ja jätavad teed valgustavad tuled põlema. Selliselt käitudes ei mõista lähenevad sõidukijuhid, kas vastutulev sõiduk seisab või liigub. Seisva sõiduki läheduses toimuvat ei ole võimalik näha ja ohutunne ei käivitu.

Liiklusseaduse § 40 lõige 5 ütleb nii: halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil ei tohi põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel. Asulateel pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulatee vasakul teepoolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled.

Kokkuvõtlikult: udutuled on mõeldud kasutamiseks halva nähtavuse korral sõitmisel väikestel kiirustel. Ära kasuta põhjendamatult udutulesid, sest need häirivad nii sind ennast, kui ka kaasliiklejaid. Pimedal maanteel peatades (parkimine on keelatud) jäta põlema gabariidi- ehk ääretuled ja lisaks lülita sisse ohutuled. Kõik teedvalgustavad tuled kustuta ära. Ja ära unusta ohutusvesti selga panemast!

Rohkem hoolivust ja lugupidamist kaasliiklejate suhtes!