Liiklustest 1

 Valiktest A - kategooria mootorsõidukijuhtidele

  

 

1. Millised isikukahjud nimetatutest hüvitatakse liikluskindlustuse seaduse alusel?

 

 1. Ajutisest või püsivast töövõimetusest tulenev kahju.
 2. Kannatanu ravikulud.
 3. Isikukahjuga seotud valu ja vaev.

 


2. Millele peate tähelepanu pöörama, kui soovite kaasa võtta kaassõitja?

 

 1. Kaassõitja võiks kanda sobivat kaitseriietust.
 2. Rehvirõhk peab olema koormusega kohandatud.

 


3. Millised ohud tekivad sõites märjal munakivisillutisel?

 

 1. Rattad võivad pidurdamisel kergesti blokeeruda.
 2. Kukkumisoht on suurenenud.
 3. Kiirendusel võib tagaratas libisema hakata.

 


4. Kus on suurenenud oht kukkuda?

 

 1. Märjal munakivisillutisega teel.
 2. Märjal äsja asfalteeritud teel.
 3. Kuival betoonkattega teel.

 


5. Te tahate mööda sõita põllumajanduslikust sõidukist, millel on taha külge haagitud kaugele väljaulatuv seade. Millele tuleb tähelepanu pöörata?

 

 1. Pöördel vähendab külge haagitud seade vaba teeosa.
 2. Tagatuled võivad olla tugevalt määrdunud või varjatud, nii et sisselülitatud suunatulesid on näha halvasti.
 3. Eelpool nimetatud sõidukist võib selle väikese kiiruse tõttu alati ohutult mööda sõita.

 


6. Mida peate arvestama, kui  sõidate kiirteel?

 

 1. Teie ees sõitev sõiduk võib mingil põhjusel sõidurada vahetada.
 2. Sõidu stabiilsust võib mõjutada külgtuul.
 3. Teie ees sõitvad sõidukid ei vaheta sõidurada, kuna nad sõidavad kaugtuledega.

 


7.Millest oleneb ohutu pikivahe, mida tuleb hoida eessõitva sõidukiga?

 

 1. Tee- ja ilmaoludest.
 2. Sõidukiirusest.
 3. Juhi sõidukogemusest.

 


8. Millele peate tähelepanu pöörama, kui soovite mootorrattale peale võtta kaassõitja?

 

 1. Mootorrattal peab olema kaassõitja jaoks ettenähtud istekoht.
 2. Kaassõitja peab kandma peas kinnirihmatud motokiivrit.
 3. Asulasisestel teedel sõites pole kaassõitjal motokiivrit vaja.

 


9. Pärast seda, kui olete pikemat aega maanteel üsna aeglaselt sõitva sõiduauto taga sõitnud, mis teid ärritas, võite te lõpuks mööda sõita. Kuidas peaksite käituma?

 

 1. Kontrollin oma ärritust ja sõidan mööda. Sealjuures hoian piisavat külgvahet, oma sõidurajale naasmisel ka ohutut pikivahet.
 2. Kutsun ta korrale nii, et "lõikan" talle möödasõidu lõpetamisel ette.

 


10.Milline sõiduk on ristmikul õigesti peatatud?

 

 1. Sõiduauto.
 2. Mootorratas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.Kas tohin sõita parempöördeks eesseisva auto kõrvale?

 

 1. Jah.
 2. Ei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.Mida peate siin arvestama, kui paremalt puhub külgtuul?

 

 1. Tugeva külgtuule tõttu võib teie sõiduk kalduda vasakule.
 2. Möödasõidul veoauto tuulevarju sõites võib Teie sõiduk kalduda paremale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. Kuidas läbida järske kurve?

 

 1. Enne kurvi tuleb valida sobiv kiirus.
 2. Alles kurvi läbimisel võib kiirust suurendada.
 3. Alles kurvi lõpus tuleb kiirust vähendada.

 


14. Kus nimetatud kohtadest võib tekkida kukkumiseoht mootorrattaga sõites?

 

 1. Trammiteed ületades.
 2. Teekattemärgistusel sõites.
 3. Mootorrattaga on kõikjal ohutu sõita.

 


15.Millised sõidukid nimetatutest kuuluvad kindlustamisele liikluskindlustuse seaduse alusel?

 

 1. Autod ja haagised.
 2. Mootorrattad.
 3. Mopeedid.

 


 

 Õiged vastused